Historieutredningen!

Nu finns "Historieutredningen" tillgänglig! Delägarna kan…

Protokoll från stämman klart

Nu är protokollet från årets stämma justerat, du hittar det…

Protokoll från årsstämman 2017-04-03

Protokoll från årsstämman 2017-04-03

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark- och miljödomstolen…

Rapport från styrelsemöte 23 maj

Stämmobeslut överklagat Vid årsmötet den 9 april beslutade…

Protokoll från stämman klart

Nu är protokollet från årets stämma justerat, du hittar det…

Protokoll från årsstämma 2016-04-09

Protokoll från årsstämman 2016-04-09

Ordinarie stämma

Då är det åter dags för årets stämma, och denna gång hanterar…