Kallelse årsstämma 3 april 2017, kl 17.30, Siljansfors Skogsmuseum

Årsstämman blir i år vid Siljansfors Skogsmuseum, se alla handlingar här

Före stämman mellan kl 15.00-16.00. Historieutredningen. Redovisning slutrapport

Välkomna till Siljansfors Skogsmuseum