Mora jordägares Samfällighetsförening, verksamhetsår 2019

Ordinarie

Lars-Olof Österström (ordförande) vald t.o.m. 2021

Sune Falk (vice ordförande) vald t.o.m. 2020

Allan Björklund (kassör) vald t.o.m. 2021

Kjell Rosenberg (sekreterare) vald t.o.m. 2020

Erik Abrahamsson (ledamot) vald t.o.m. 2021

Suppleanter

Ulf Andersson – Ersättare för Lars-Olof Österström

Anders Pettersson – Ersättare för Sune Falk

Kjell Klasa – Ersättare för Allan Björklund

Tommy Rytter – Ersättare för Kjell Rosenberg

Ola Pålsson – Ersättare för Erik Abrahamsson