Mora jordägares Samfällighetsförening, verksamhetsår 2022

Ordinarie

Ulf Andersson (ordförande) vald t.o.m. 2025

Sune Falk (vice ordförande) vald t.o.m. 2026

Kjell Klasa (ledarmot) vald t.o.m. 2025

Kjell Rosenberg (sekreterare) vald t.o.m. 2026

Anders Pettersson (ledamot) vald t.o.m. 2025

Suppleanter

Tommy Rytter – Ersättare för Ulf Andersson

Christina Andersson – Ersättare för Sune Falk

Anders Nöjd – Ersättare för Kjell Klasa

Gösta Frost – Ersättare för Kjell Rosenberg

Kål Lars-Erik Johansson – Ersättare för Anders Pettersson