Mora jordägares Samfällighetsförening, verksamhetsår 2020

Ordinarie

Ulf Andersson (ordförande) vald t.o.m. 2021

Sune Falk (vice ordförande) vald t.o.m. 2022

Kjell Klasa (ledarmot) vald t.o.m. 2021

Kjell Rosenberg (sekreterare) vald t.o.m. 2022

Erik Abrahamsson (ledamot) vald t.o.m. 2021

Suppleanter

Tommy Rytter – Ersättare för Lars-Olof Österström

Anders Pettersson – Ersättare för Sune Falk

Anders Nöjd – Ersättare för Kjell Klasa

Gösta Frost – Ersättare för Kjell Rosenberg

Ola Pålsson – Ersättare för Erik Abrahamsson