Mora jordägares Samfällighetsförening, verksamhetsår 2022

Ordinarie

Ulf Andersson (ordförande) vald t.o.m. 2023

Sune Falk (vice ordförande) vald t.o.m. 2024

Kjell Klasa (ledarmot) vald t.o.m. 2023

Kjell Rosenberg (sekreterare) vald t.o.m. 2024

Erik Abrahamsson (ledamot) vald t.o.m. 2023

Suppleanter

Tommy Rytter – Ersättare för Ulf Andersson

Anders Pettersson – Ersättare för Sune Falk

Anders Nöjd – Ersättare för Kjell Klasa

Gösta Frost – Ersättare för Kjell Rosenberg

Ola Pålsson – Ersättare för Erik Abrahamsson