Mora jordägares Samfällighetsförening, verksamhetsår 2018

Ordinarie

Lars-Olof Österström (ordförande) vald t.o.m. 2019

Sune Falk (vice ordförande) vald t.o.m. 2020

Allan Björklund (kassör) vald t.o.m. 2019

Kjell Rosenberg (sekreterare) vald t.o.m. 2020

Dan Flykt (ledamot) vald t.o.m. 2019

Suppleanter

Erik Abrahamsson – Ersättare för Lars-Olof Österström

Anders Pettersson – Ersättare för Sune Falk

Meit Wik – Ersättare för Allan Björklund

John Matsson – Ersättare för Kjell Rosenberg

Kål-Ove Johansson – Ersättare för Dan Flykt