Nu kommer utdelningen inom kort!

Beslutad utdelning kommer nu ske under senare del oktober 2023.

Utbetalningar sker mot bank- konto som ni har registrerade emot ert personnummer. Saknas konto kopplat mot personnummer, ske utbetalning med utbetalningsavi enligt i lantmäteriet registrerad utdelningsadress. På ert konto kommer det stå ”Lön”.

Utbetalningar sker till alla som har en uträknad utbetalning överstigande 100 kr.

Till de som inte fått någon utbetalning senast under november, men tror sig vara berättigad till utdelning, vänligen kontakta oss via denna hemsida via vår kontaktsida.

Styrelsen

Mora Jordägare