Kaplagården (Kaplagardn) fastslogs vid dom 1958 ska tillhöra jordägarna, gården har en lång historik vilket finns omnämnd i skrift av Anders Romson och Barbro Barwing.

Kaplansgården uppfördes 1643 och var en av Moras äldsta byggnader. Den bestod av två stugor, ett härbre, ett stall och ett fähus samt en mycket påkostad sätesstuga. Från 1662 finns ett husesynsprotokoll fört av dåvarande kaplanen Jöran Knutsson Moraeus. Kaplansgården bildade 1662 en sluten fyrkant med bostadshuset i norr, plank med portar samt foderbod och fähus i öster, stall, vedlider och avträde, brygghus och badbastu i söder. Utanför gårdsfyrkanten stod, som brukligt var, härbrena, i detta fall två stycken stolphärbren, en kornlada med ett golv, ett svinhus och en torkstuga, vilken kaplanen delade med klockaren.

Denna äldre kaplansgård revs för att ge plats åt den nuvarande kaplagården som byggdes under 1760-talet.

Källa: ”Kulturmiljöer i Mora” av Anders Romson och Barbro Barwing.

Kaplagården 1890-tal. Foto: Hjalmar Klingvall

Kaplagården har genom århundraden byggts till och har under åren inrymt flertalet verksamheter som Sparbanken, Sveriges Radio m.fl.
Gården har i dag 6 lokaler vara en är Mora jordägares samlingslokal, vilket även nyttjas av ”Mora Hembygdslag”, övriga 5 lokaler är för närvarande uthyrda till:

AB LivsFokus Nu, K Lindblads Begravningsbyrå AB, Mora Köpstad, Laurells Företagspartner AB och Föreningen Mora Hemslöjdens Vänner.

Kaplagården 2015.
Foto: Kjell Rosenberg

Mora jordägare

Kaplagården 2015.
Foto: Kjell Rosenberg