Protokoll från stämman 2020-05-15

Nu är protokollet från stämman klart. Protokoll från årsstämman…

Protokoll från stämman 2019-03-30

Nu är protokollet från årets stämma klart. Protokoll från…

Protokoll från stämman 2018-03-24

Nu är protokollet från året stämma klart. Protkoll från…

Protokoll från årsstämman 2017-04-03

Protokoll från årsstämman 2017-04-03

Protokoll från årsstämma 2016-04-09

Protokoll från årsstämman 2016-04-09

Protokoll från årsstämma 2014-05-26

Protokoll Mora Jordägares årsstämma 2014-05-26