Historik

”Mora Jordägares Samfällighetsförening” (Mora Jordägare) tillkom i sin nuvarande form, omfattning och inriktning år 1988 i samband med en anslutning av dåvarande ”Mora sockens Jordägares Samfällighetsförvaltning” till ”Mora Jordägares Samfällighetsförening”.

Mora Jordägares Samfällighetsförening härstammar från två olika, helt skilda ursprung (grenar), inom Mora socken, som från och med 1988 förvaltas i samma samfällighetsförening.

Gren 1

Marksamfälligheter som avsattes vid storskiftet 1839-1859 och som senare förändrats under laga skiften och omarronderingar under 1900-talet. Fr.o.m. år 2014 finns dessa samlade i:

  1. Vägsamfälligheter och övriga samfälligheter, Mora Mora s:1
  2. Samfälligheter med skogsmark och impediment, Mora Mora s:2

Gren 2

Egendomar som Mora sockens skattejordägare äger kollektivt sedan flera sekler.
Förvaltade egendomar från gren 2:

  1. Skogsfastigheter, s.k. registerfastigheter
  2. Fastighet med byggnader i Mora (Mora Stranden 39:2) ”Kaplansgården”
  3. Andelsfastigheten Mora Utmeland 13:45.
  4. Delägande i Dyverdalens gemensamhetsskog (24,4 %)
  5. Delägande i Skellnäs gemensamhetsskog (2,9 %)

En nyligen framtagen ägarförteckning visar att det i december 2014 fanns 2535 fastigheter, fördelade på 27 byar, som är delägare i Mora Jordägares Samfällighetsförening.

Läs mer: