Årsstämman även i år Siljansfors skogsmuseum

Årets stämma hölls åter vid Siljansfors skogsmuseums utomhusscen.…

Protokoll från stämman 2021-05-06

Nu är protokollet från stämman klart. Protokoll från årsstämman…

Bevittning fullmakter!

Ett observandum! Fullmakter till stämman ska alltid vara…

Nytt från styrelsen

Nu kallar vi åter till årsstämman. Det blir samma rutiner…

Årsmöteshandlingar inför stämman 2021-05-06

Årsmöteshandlingar 2021

Utdelning på väg!

Nu är utdelningar på väg! På ert kontoutdrag står det "Lön". Har…

Stopptid för utbetalningsuppgifter

20 september stänger vi möjligheten till att lämna specifika…

Protokoll från stämman 2020-05-15

Nu är protokollet från stämman klart. Protokoll från årsstämman…

Årsstämman Siljansfors skogsmuseum

Årets stämma hölls vi Siljansfors skogsmuseums utomhusscen.…

Nytt från styrelsen

Inför stämman Av tekniska skäl måste vi tyvärr ta bort…

Nytt från styrelsen

Nu kallar vi åter till årsstämman. Vi rekommenderar att man,…

Årsmöteshandlingar inför stämman 2020-05-15

Årsmöteshandlingar 2020