Nu är utbetalning av årets utdelningen genomförd!

Utbetalning genomfördes som planerat senare del oktober 2023.

De flesta har fått utbetalning till ett bankkonto kopplat till sitt personnummer, på ert konto kommer det stå ”Lön”. De som inte hade något konto kopplat mot personnummer, har fått utbetalningsavi.

Kontrolluppgift på utbetalt utdelning lämnas till Skatteverket och kommer finnas med på kommande deklaration.

Utbetalningar har sker till alla som har en uträknad utbetalning överstigande 100 kr.

Till de som inte fått någon utbetalning senast under november, men tror sig vara berättigad till utdelning, vänligen kontakta oss via denna hemsida under flik kontakt/kontaktformulär.

Styrelsen

Mora Jordägare