Dyverdalen

Dyverdalens gemensamhetsskog är belägen i Mora kommuns nordligare del (Mora Bonäs s:281). Dyverdalens gemensamhetsskogsförening förvaltar ca 1850 hektar, varav 1579 hektar produktiv skogsmark. (se karta)

Mora jordägares ägarandel, 24,4%, är kopplat till fastigheten Mora Bonäs 451:1. Via Dyverdalens gemensamhetsskog är Mora Jordägare också delägare i skogsfastigheterna Mora Bonäs 285:1 med 56 hektar, Mora Bonäs 290:1 med 42 hektar, Mora Bonäs 291:1 med 66 hektar samt Mora Bonäs 342:1 med 176 hektar produktiv skogsmark.