Skällsnäs

Skellnäs gemensamhetsskog är belägen i Mora kommuns sydvästra del (Mora Vika s:73) Skellnäs gemensamhetsskogsförening förvaltar ca 515 hektar, varav 360 hektar produktiv skogsmark. (se karta)

Mora jordägares andel, 2,9 %, är kopplat till fastigheten Mora Vika 238:1.