Valberedning

Tommy Lundberg, sammankallande

Ledamöter:

Sören Sticko

Evert Hansson