Valberedning

Ola (Olof) Hermansson, sammankallande

Ledamöter:

Sören Sticko

Evert Hansson