Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter för förvaltning av sockensamfällda undantag och annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i Mora socken. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

Stadgar för Mora Jordägare justerat stämmobeslut 1990 2011 o 2014