Historieutredningen!

Nu finns ”Historieutredningen” tillgänglig!

Delägarna kan gratis hämta ett exemplar av utredningen på Mora bibliotek. Exemplaren finns där tillsammans med en lista där man anger namn och fastighetsbeteckning.

Intresserade som inte är delägare kan köpa ett exemplar för 50 kr. Betala beloppet på bg. 444-1564 och ange ”historieutredningen” och ditt namn på talongen.

Frågor – kontakta Erik Abrahamsson 070-6150499 eller Dan Flykt 0250-32855.