Uppdaterade skogsbruksplaner

Nu finns uppdaterade skogsbruksplaner under rubriken ”Tillgångar”