Info och protokoll från stämman!

Stämman som hölls i Bergkalås bystuga besökte av 56 medlemmar. Protokollet finns nu under Protokoll.

På stämman lämnades en lista ut för uppdatering av kontakter mot bysamfälligheternas styrelser, tyvärr försvann denna lista under mötet, så de ev. förändringar som finns/fanns kan då inte justeras! Har någon fått med sig listan av misstag så är det bra om ni kan höra av er, använd ”kontakt oss här” på hemsidan.