Nytt från styrelsen

Nu kallar vi åter till årsstämman. Vi rekommenderar att man, nu med stöd av tillfällig lag, använder sig av det fullmaktsförfarande som tagits fram.

Detta för att minimera antalet personer på plats, så vi på bästa sätt följer myndigheternas rekommendationer/krav. Det enklaste sättet att lämna fullmakt är att göra det digitalt i formulär här på hemsidan!

OBS! att det är obligatorisk anmälan om man avser att komma. Se vidare under ”Årsmötet 2020