Årsstämman Siljansfors skogsmuseum

Årets stämma hölls vi Siljansfors skogsmuseums utomhusscen. Platsen valdes i dessa märkliga coronatider för att vi på bästa sätt med nu tillfällig lagstiftning kring fullmaktsförfarandet, skulle kunna genomföra en stämma där vi kunde följa myndigheternas krav på avstånd och antal personer.

Stämman besöktes av 23 delägare och 66 delägare deltog genom fullmakter. Protokoll finns nu att läsa under rubriken protokoll. Protokollet finns även på biblioteket i Mora.