Stopptid för utbetalningsuppgifter

20 september stänger vi möjligheten till att lämna specifika bankuppgifter till kommande utbetalning.
Utbetalning kommer även att samköras mot bankens SUS- register (konton som är kopplade till ett personnummer)
Förberedelser för utbetalning kommer att ske under oktober månad.