Vi bjuder in till en skogsdag för delägare!
Mora Parken 30 augusti 2022
Program:
9 00 – 9 30 samling och kaffe
9 30 – 10 30 EUs och Svensk skogspolitik. Nicklas Samils
10 30 – 11 30 MJÄs skogsskötsel strategi Ulf Andersson
11 30 – 12 30 Gemensam lunch Mora parken
12 30 – 16 30 Buss till skogen
Södra Fageråsen:
– Avverkning av snöbrott Dan Flykt
– Röjning Jan Zackrisson
– Nya vägen Sune Falk
Fika vid Sågstugan ca 15 00:
– Slutavverkning efter studentvägen Ulf Andersson
Åter till Mora parken ca. kl 16 30

Anmälan till kjell.mora@telia.com. tele 070-2114024. Senast 25/8

Obs! Meddela om ev. specialkost!