Protokoll från extra stämma, Moraparken 2010-12-06

morajord-2010-12-06