Protokoll från stämman klart

Nu är protokollet från årets stämma justerat, du hittar det…

Protokoll från årsstämman 2017-04-03

Protokoll från årsstämman 2017-04-03

Årsmöteshandlingar inför stämman 2017-04-03

Årsmöteshandlingar 2017

Kallelse årsstämma 3 april 2017, kl 17.30, Siljansfors Skogsmuseum

Årsstämman blir i år vid Siljansfors Skogsmuseum, se alla…

”Ny info.” MORA JORDÄGARES STÄMMOBESLUT ÖVERKLAGAT!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark-och miljödomstolen…

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark- och miljödomstolen…

Rapport från styrelsemöte 23 maj

Stämmobeslut överklagat Vid årsmötet den 9 april beslutade…

Protokoll från stämman klart

Nu är protokollet från årets stämma justerat, du hittar det…

Protokoll från årsstämma 2016-04-09

Protokoll från årsstämman 2016-04-09

Ordinarie stämma

Då är det åter dags för årets stämma, och denna gång hanterar…

Årsmöteshandlingar inför stämman 2016-04-09

Årsmöteshandlingar 2016

Information från styrelsen november 2015

De mest väsentliga frågeställningarna och ärenden som styrelsen…