Rapport från styrelsemöte 23 maj

Stämmobeslut överklagat

Vid årsmötet den 9 april beslutade stämman att avsätta en kostnadsram på 500 000 kr för att utreda brandberedskapen inom Mora socken i syfte att förebygga stora brandkatastrofer.

Stämmobeslutet har nu överklagats vid Nacka Tingsrätt av en enskild delägare. Stämningen är inlämnad 2016-05-09 Mål nr F 2656-16.

Styrelsen har beslutat att bestrida stämningen och därtill bestrida kravet på omedelbar inhibition av beslutet. Styrelsen beslutade samtidigt att anlita Advokatpartner AB, advokat Lars-Göran Eriksson som ombud.

Fastighetsaffärer

Vid mötet beslutades att lägga anbud på ett par skogsfastigheter som gränsar mot Mora Jordägares marker.