LRF utredning från Stämman

Nu kan ni studera LRFs utredning gällande Mora jordägares framtid.
Microsoft PowerPoint – Mora Jordägare 2019-03-30