Nytt från styrelsen

Nu kallar vi åter till årsstämman. Det blir samma rutiner som förra året så att vi med stöd av tillfällig padimilag kan använda oss av framtaget fullmaktförfarande, Detta för att minimera antalet personer på plats, så vi på bästa sätt följer myndigheternas rekommendationer/krav!

Fullmakt för din röst hämtar och skriver ni ut här ”Årsmöte 2021

Ni lämna fullmakterna via nedan alternativ:

  • i pappersformat i brevlåda på Kaplagården, Märkt ”Mora jordägare” alternativt insändas scannade:
  • via www.morajord.se/kontakta-oss
  • som e-post till kjell.mora@telia.com
  • eller i brevform till ”Mora jordägare Box 29 792 21 Mora

OBS! att för samtliga alternativ för inlämning av fullmakt ska de vara Mora jordägare tillhanda senast 3 dygn före stämmans genomförande, dvs. senast 2020-05-03 klockan 14.00.

Vi rekommenderar nu starkt att man, nu med stöd av tillfällig lag, använder sig av det fullmaktsförfarande som tagits fram. Nyttja om möjligt alternativen att scanna in och sänd in via e-post eller direkt via hemsidan.

Detta för att minimera antalet personer på plats, så vi på bästa sätt följer myndigheternas rekommendationer/krav.

OBS! att det är obligatorisk anmälan om man avser att komma. Se vidare under ”Årsmötet 2021