Bevittning fullmakter!

Ett observandum!

Fullmakter till stämman ska alltid vara bevittnade, detta även om ni råkat skriva ut en blankett som saknar radera för detta!