Årsstämman även i år Siljansfors skogsmuseum

Årets stämma hölls åter vid Siljansfors skogsmuseums utomhusscen. Det blev samma plats som föra året, där vi kunde hålla stämman och följa myndigheternas krav på avstånd och antal personer.

Stämman besöktes av 17 delägare och 14 delägare deltog genom fullmakter. Protokoll finns nu att läsa under rubriken protokoll. Protokollet finns även på biblioteket i Mora.