Årets stämma blir på Mora Parken

Nu finns handlingar till årets stämma på plats.

Nytt för i år:

  • I samband med att du anmäler dig här på hemsidan, så blir det underlag för registrering. Vid stämman kollar vi sen att du är på plats.
  • Har du eller ska du lämna fullmakt, så gör gärna även detta i förväg, se instruktion i kallelsen.
  • Skriften ”Mora jordägares historik” finns nu i sin helhet här på hemsidan, se under rubrik ”Historik”

Vi vill i år särskilt påpeka att ni alla ska ta ställning till en motion gällande försäljning av föreningens tillgångar. Det är av stor vikt att ni alla ger er röst i denna fråga. Som underlag till ert/era beslut kan då historieskriften vara till hjälp.

Väl mött på stämman