Inlägg av tnaas

Information från styrelsen november 2015

De mest väsentliga frågeställningarna och ärenden som styrelsen har varit, och är engagerad i under hösten 2015 är: Juridisk konsultation parallellt med uppvaktning av politiker gällande tolkningen av § 3c i stadgarna. Paragrafen gäller föreningens möjligheter att använda överskottsmedel för gemensamma insatser ute i byarna. Juridisk konsultation gällande skattekonsekvenser vid avsättning av överskottsmedel för framtida utbetalningar […]