Inlägg av Kjell Rosenberg

Info och protokoll från stämman!

Stämman som hölls i Bergkalås bystuga besökte av 56 medlemmar. Protokollet finns nu under Protokoll. På stämman lämnades en lista ut för uppdatering av kontakter mot bysamfälligheternas styrelser, tyvärr försvann denna lista under mötet, så de ev. förändringar som finns/fanns kan då inte justeras! Har någon fått med sig listan av misstag så är det […]

Högsta domstolen avslår Mora Jordägares begäran

  Högsta domstolen avslår Mora Jordägares begäran att Mark och Miljööverdomstolen skall ompröva Nacka Tingsrätts dom avseende stämmobeslutet att avsätta medel för det så kallade Brandprojektet. Bakgrund I december 2016 meddelade Svea hovrätts, Mark och Miljööverdomstolen att man ej kommer att ompröva Nacka Tingsrätts, Mark och Miljödomstolens dom avseende Mora Jordägares beslut att avsätta medel […]

Historieutredningen!

Nu finns “Historieutredningen” tillgänglig! Delägarna kan gratis hämta ett exemplar av utredningen på Mora bibliotek. Exemplaren finns där tillsammans med en lista där man anger namn och fastighetsbeteckning. Intresserade som inte är delägare kan köpa ett exemplar för 50 kr. Betala beloppet på bg. 444-1564 och ange ”historieutredningen” och ditt namn på talongen. Frågor – […]

“Ny info.” MORA JORDÄGARES STÄMMOBESLUT ÖVERKLAGAT!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark-och miljödomstolen dömer Mora Jordägare att ändra formuleringen i beslutet. Mora Jordägare överklagar nu till Högsta domstolen. Bakgrund Vid Mora Jordägares samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016-04-26 fattade stämman beslut om att avsätta en kostnadsram på 500 000 kr i syfte att se över och initiera förbättringar av brandbevakning, brandförebyggande åtgärder och därmed åstadkomma […]