Inlägg av Kjell Rosenberg

Nytt från styrelsen

Nu kan ni som delägare i Mora jordägare lämna era uppgifter för framtida utbetalningar, gå till rubrik “Delägare” längst till höger i menyn och välj där “Delägaruppgifter” Läs och följ instruktionerna när ni lämnar uppgifterna.

Info och protokoll från stämman!

Stämman som hölls i Bergkalås bystuga besökte av 56 medlemmar. Protokollet finns nu under Protokoll. På stämman lämnades en lista ut för uppdatering av kontakter mot bysamfälligheternas styrelser, tyvärr försvann denna lista under mötet, så de ev. förändringar som finns/fanns kan då inte justeras! Har någon fått med sig listan av misstag så är det […]

Högsta domstolen avslår Mora Jordägares begäran

  Högsta domstolen avslår Mora Jordägares begäran att Mark och Miljööverdomstolen skall ompröva Nacka Tingsrätts dom avseende stämmobeslutet att avsätta medel för det så kallade Brandprojektet. Bakgrund I december 2016 meddelade Svea hovrätts, Mark och Miljööverdomstolen att man ej kommer att ompröva Nacka Tingsrätts, Mark och Miljödomstolens dom avseende Mora Jordägares beslut att avsätta medel […]

Historieutredningen!

Nu finns “Historieutredningen” tillgänglig! Delägarna kan gratis hämta ett exemplar av utredningen på Mora bibliotek. Exemplaren finns där tillsammans med en lista där man anger namn och fastighetsbeteckning. Intresserade som inte är delägare kan köpa ett exemplar för 50 kr. Betala beloppet på bg. 444-1564 och ange ”historieutredningen” och ditt namn på talongen. Frågor – […]