Inlägg av Kjell Rosenberg

Nu kommer utdelningen inom kort!

Beslutad utdelning kommer nu ske under senare del oktober 2023. Utbetalningar sker mot bank- konto som ni har registrerade emot ert personnummer. Saknas konto kopplat mot personnummer, ske utbetalning med […]