Inlägg av Kjell Rosenberg

Nytt från styrelsen

Nu kallar vi åter till årsstämman. Det blir samma rutiner som förra året så att vi med stöd av tillfällig padimilag kan använda oss av framtaget fullmaktförfarande, Detta för att […]

Utdelning på väg!

Nu är utdelningar på väg! På ert kontoutdrag står det ”Lön”. Har du inte fått någon utdelning, men är fundersam om du ev. ska ha en utdelning? skriv då en […]

Stopptid för utbetalningsuppgifter

20 september stänger vi möjligheten till att lämna specifika bankuppgifter till kommande utbetalning. Utbetalning kommer även att samköras mot bankens SUS- register (konton som är kopplade till ett personnummer) Förberedelser […]

Årsstämman Siljansfors skogsmuseum

Årets stämma hölls vi Siljansfors skogsmuseums utomhusscen. Platsen valdes i dessa märkliga coronatider för att vi på bästa sätt med nu tillfällig lagstiftning kring fullmaktsförfarandet, skulle kunna genomföra en stämma […]

Nytt från styrelsen

Inför stämman Av tekniska skäl måste vi tyvärr ta bort möjligheten att kunna lämna fullmakten via formuläret på hemsidan. Ni kan med andra ord lämna fullmakterna via nedan alternativ: i […]

Nytt från styrelsen

Nu kallar vi åter till årsstämman. Vi rekommenderar att man, nu med stöd av tillfällig lag, använder sig av det fullmaktsförfarande som tagits fram. Detta för att minimera antalet personer […]