Inlägg av Kjell Rosenberg

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark- och miljödomstolen dömer Mora Jordägare att ändra formuleringen i beslutet. Mora Jordägare överklagar i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Bakgrund Vid Mora Jordägares samfällighetsförenings ordinarie […]

Rapport från styrelsemöte 23 maj

Stämmobeslut överklagat Vid årsmötet den 9 april beslutade stämman att avsätta en kostnadsram på 500 000 kr för att utreda brandberedskapen inom Mora socken i syfte att förebygga stora brandkatastrofer. […]

Ordinarie stämma

Då är det åter dags för årets stämma, och denna gång hanterar vi det mesta här på vår egna hemsida. Ni hittar handlingar i länk nedan. Välkomna lördag 9 april, […]