Protokoll från stämman klart

Nu är protokollet från årets stämma justerat, du hittar det…

Ordinarie stämma

Då är det åter dags för årets stämma, och denna gång hanterar…

Information från styrelsen november 2015

De mest väsentliga frågeställningarna och ärenden som styrelsen…