Protokoll från stämman klart

Nu är protokollet från årets stämma justerat, du hittar det…

Kallelse årsstämma 3 april 2017, kl 17.30, Siljansfors Skogsmuseum

Årsstämman blir i år vid Siljansfors Skogsmuseum, se alla…

”Ny info.” MORA JORDÄGARES STÄMMOBESLUT ÖVERKLAGAT!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark-och miljödomstolen…

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat!

Mora Jordägares stämmobeslut överklagat. Mark- och miljödomstolen…

Rapport från styrelsemöte 23 maj

Stämmobeslut överklagat Vid årsmötet den 9 april beslutade…

Protokoll från stämman klart

Nu är protokollet från årets stämma justerat, du hittar det…

Ordinarie stämma

Då är det åter dags för årets stämma, och denna gång hanterar…

Information från styrelsen november 2015

De mest väsentliga frågeställningarna och ärenden som styrelsen…